ทำเนียบรุ่นวัตถุมงคล

เหรียญพระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ รุ่น1
เหรียญพญาเต่าเรือน พระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ
พระนาคปกใบมะขาม พระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ