ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต พระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ เนื่องในวาระครบ5รอบ วันคล้ายวันเกิด ใน วันพุธที่10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหนองกรับ ตำบล หนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง  จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาแสดงมุทิตาจิต แด่ พระอาจารย์เถ่ง

พร้อมด้วยพิธีถวายรถตู้ โดย ชมรม ศิษย์พระอาจารย์เถ่ง วัดหนองกรับ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน