อัตชีวประวัติ

พระปลัดเถ่ง ฐิตคุโณ นธ.เอก .พธ.ม. ปัจจุบันเป็นท่านเจ้าอาวาส วัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง มีฐานะเป็นพระชั้นปกครอง เจ้าคณะตำบลหนองบัวเขต1

ชาติภูมิ

เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2502 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน) เป็นบุตรของพ่อเจริญ สุขวารินทร์ กับแม่บุญ งามศรี ซี่งโยมแม่เป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่ทิม เพราะโยมตาเป็นพี่ชายของหลวงปู่ทิม

ร่มกาสาวพัสตร์

เมื่ออายุครบ 20 ปี ท่านได้อุปสมบทที่วัดละหารไร่ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมีพระครูวิจิตรธรรมมานุวัด หรือ หลวงปูลัด วัดหนองกระบอก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุภัททาจารคุณ หรือ หลวงพ่อสิน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิจิตรธรรมาภิรัต หรือ หลวงพ่อเชย วัดละหารไร่เป็นพระอนสาวนาจารย์ โดยท่านได้ฉายาว่า “ฐิตคุโณ” ซึ่งพระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวดของท่าน ล้วนแล้วเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองระยอง

โดยมีพระครูวิจิตรธรรมมานุวัด หรือ หลวงปูลัด วัดหนองกระบอก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุภัททาจารคุณ หรือ หลวงพ่อสิน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิจิตรธรรมาภิรัต หรือ หลวงพ่อเชย วัดละหารไร่เป็นพระอนสาวนาจารย์ โดยท่านได้ฉายาว่า “ฐิตคุโณ” ซึ่งพระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวดของท่าน ล้วนแล้วเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองระยอง

พระนักปราชญ์

พระอาจารย์เถ่ง ถือว่าเป็นพระนักปราชญ์ รูปหนึ่ง ท่านปราชญ์เปรื่องเรื่องธรรม และ พุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ดูได้จากความขยันหมั่นเพียร ด้านสำเร็จการศึกษา ต่อไปนี้

  • ท่านเล่าเรียนพระธรรมวินัย จนจบ นักธรรมชั้น ตรี โท เอก ตามลำดับ
  • ท่านเรียนจบพระอภิธรรม ชั้น มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท
  • อีกทั้งได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  • รวมถึงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรพทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พุทธาคม

ด้านพุทธาคม พระอาจารย์เถ่งท่านเป็นเหลนแท้ๆของหลวงปู่ทิม โยมพ่อของท่าน หรือหลวงตาเจริญ ซึ่งขณะนั้นเป็นรองเจ้าอาวาส สมัยอยู่กับหลวงปู่ทิมซึ่งเป็นเจ้าอาวาส โยมพ่อได้เรียนวิชาพุทธาคมจากหลวงปู่ทิมและหลวงปู่แก้ว และต่อมาได้มาถ่ายทอด สอนวิชาต่างๆให้กับพระอาจารย์เถ่ง ซึ่งท่านได้ศึกษาวิชาต่างๆมาหมด ไม่ว่าจะเป็นมนต์คาถา หรืออักขระเลขยันต์

ขณะที่ท่านได้บวชเรียนอยู่วัดละหารใหญ่เกือบ 40 พรรษา ครูบาอาจารย์ที่ได้เรียนวิชาจากหลวงพ่อเพ่ง ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าก็มาถ่ายทอดวิชาให้ พระอาจารย์เถ่ง พอสมควร
ท่านได้เรียนวิชาหุงสีผึ้ง มาจากลุงเย็น ศิษย์หลวงปู่ทิม และสัปเหร่อวัดละหารไร่ อีกทั้งสายหลวงปู่ทาบอีกด้วย จนท่านรู้วิชาหุงสีผึ้งเขียวแบบหลวงปู่ทาบ รวมถึงเรียนรู้จากโยมน้าที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวในตระกูลของโยมแม่ อีกด้วย

แพทย์แผนโบราณ

พระอาจารย์เถ่ง มีวิชาในการรักษาคนตามแพทย์แผนโบราณมากมายหลายวิชา เช่น มนต์ต่อกระดูก เป็นต้น ท่านจึงเป็นทั้งพระและหมอ ที่คอยรักษาญาติโยมที่ได้รับความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้หายจ่างหาย คลายทุกข์ จากโรคภัยไข้เจ็บนั้นๆ ทุกรายไป

อีกทั้ง ท่านมีหลายอย่างที่คล้ายหลวงปู่ทิม เช่นหน้าตา เป็นพระที่เป็นหมอได้ เป็นครูได้ เทศนาเก่ง เป็นพระนักพัฒนา และส่วนมากท่านจะฉันท์มื้อเดียวถ้าท่านอยู่วัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทนายเริงฤทธิ์ รามบูรพา พุทธศิลป์ สร้างบุญ

ขอบคุณรูปภาพจาก ชมรม ศิษย์พระอาจารย์เถ่ง วัดหนองกรับ