ปรากฏการณ์ศรัทธา เหรียญเสมา 5 รอบ พระอาจารย์เถ่ง

กลายเป็นปรากฏการณ์แห่งความศรัทธา ของการสั่งจองเหรียญ เสมา 5 รอบ ของพระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ สำหรับปี 2562 นี้ ไปแล้ว ซึ่งต้องบอกว่า ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของ ลูกศิษย์และ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่มีแด่พระอาจารย์เถ่ง รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างเหรียญครั้งนี้เพื่อนำรายได้ ไปสร้างอุโบสถหลังใหม่ ศาลา หอฉันท์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดังเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ให้แล้วเสร็จ

ด้วยการออกแบบและการจัดสร้างเหรียญที่มีพุทธศิลป์อันสวยงามของเหรียญเสมา 5 รอบ รุ่นนี้ เราได้นำภาพตัวอย่างเหรียญมาให้ท่านได้ชมกันดังรูปด้านล่างต่อไปนี้

สำหรับการจองเหรียญ เสมา 5 รอบ ปีนี้ ต้องบอกว่า ตาม เจตนารมณ์ ของพระอาจารย์ที่ ต้องการจัดสร้างจำนวนเหรียญรวมกัน ทุกเนื้อ ไม่เกิน 5000 เหรียญเท่านั้น

ใบจองเสมา5รอบพระอาจารย์เถ่ง
ใบรายการจัดสร้างเหรียญ เสมา 5 รอบ พระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ

เราขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้สุขสมหวังในการสั่งจองครั้งนี้และขอแสดงความเสียใจท่านใดที่พลาดโอกาสไม่สามารถจองเหรียญตามที่ต้องการได้ในครั้งนี้ เราจึงขออวยพรให้ผู้ที่ศรัทธาพระอาจารย์ทุกท่าน สามารถแสวงหา เหรียญเสมา 5 รอบ ของ พระอาจารย์เถ่ง มาครอบครองได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก เพท ชมรม ศิษย์พระอาจารย์เถ่ง วัดหนองกรับ

กด Like กด Share เผยแพร่ศรัทธา พระอาจารย์เถ่ง