ข่าวสด พระเครื่อง 8 ก.ค 2562

บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมท์ข่าวสดพระเครื่อง ได้นำเสนอเรื่องราว เหรียญเสมาที่ระลึก 5 รอบ ของพระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ รวมถึงอัตชีวประวัติของพระอาจารย์ Read More …