ข่าวสด พระเครื่อง 8 ก.ค 2562

บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมท์ข่าวสดพระเครื่อง ได้นำเสนอเรื่องราว เหรียญเสมาที่ระลึก 5 รอบ ของพระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ รวมถึงอัตชีวประวัติของพระอาจารย์

กด Like กด Share เผยแพร่ศรัทธา พระอาจารย์เถ่ง

1 thought on “ข่าวสด พระเครื่อง 8 ก.ค 2562”

Comments are closed.