เทพื้นคอนกรีตที่วัดหนองกรับ เดือนมิถุนายนปี63

อ.เถ่ง และพระในวัดร่วมแรงร่วมใจเทถนนพื้นคอนกรีตในวัด เพื่อให้เป็นสาธารณะประโยชน์และเป็นประโยชน์กับวัดและประชาชน ท่านได้ทำงานอย่างต่อเนื่องและพัฒาวัดพัฒนาบุคคลกรมาโดยตลอด การที่ท่านได้ทำบุญกับวัด ทางวัดก็นำเงินไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำให้วัดเจริญเป็นอย่างมาก จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

คุณเริงฤทธิ์ ชูเชิด

0942409791

พระวัดหนองกรับท่านช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ครับ
วัดหนองกรับ เดือนมิถุนายน63
กด Like กด Share เผยแพร่ศรัทธา พระอาจารย์เถ่ง

1 thought on “เทพื้นคอนกรีตที่วัดหนองกรับ เดือนมิถุนายนปี63”

Comments are closed.