รายการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรก อ.เถ่งวัดหนองกรับ

รูปเหรียญและรายการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกอ.เถ่งวัดหนองกรั Read More …

รายการจัดสร้างเหรียญพญาเต่าเรือน อ.เถ่งวัดหนองกรับ

รูปและข้อมูลการจัดสร้างเหรียญพญาเต่าเรือน อ.เถ่งวัดหนอง Read More …