รายการจัดสร้างแพะมหาโภคทรัพย์ 168 อ.เถ่ง วัดหนองกรับ ปี63

รายการจัดสร้างแพะ อ.วัดหนองกรับ ปี63 ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นในวาระที่ อ.เถ่งครบ5รอบ อายุ60ปี

กด Like กด Share เผยแพร่ศรัทธา พระอาจารย์เถ่ง