รายชื่อพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ในพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์พระพุทธเมตตา วัดหนองกรับ 4ตค.63

ในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์พระพุทธเมตตา วัดหนองกรับ จ.ระยอง นั้น พระปลัดเถ่งได้จัดให้วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 4ตค.63 เวลา14.00น. ในงานมีพระสงฆ์ของวัดหนองกรับเจริญพระพุทธมนต์ โดยสวดบท เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต) จำนวน3จบ

รายชื่อพระวัดหนองกรับ7รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์

1.พระพยูน หิงฺสโก
2.พระทรงเกียรติ
3.พระรุ่งโรจน์ ปริสาสโภ
4.พระสุริยา สุทธิยาโณ
5.พระสิทธิชัย ขนฺติจิตฺโร
6.พระทศพร อนุตฺตโร
7.พระประสิทธิชัย ปภสฺสโร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พระประสิทธิชัย ปภสฺสโร

กด Like กด Share เผยแพร่ศรัทธา พระอาจารย์เถ่ง

1,006 thoughts on “รายชื่อพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ในพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์พระพุทธเมตตา วัดหนองกรับ 4ตค.63”