พระอุโบสถหลังใหม่ วัดหนองกรับ จ.ระยอง เสร็จภายในปี63 (สร้างเสร็จใน3ปี)

ปี59 อ.เถ่ง หรือพระปลัดเถ่ง(เจ้าอาวาส) ท่านได้รับความไว้วางใจจากพระผู้ใหญ่
ให้เข้ามารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อจากหลวงพ่อสาคร
สิ่งแรกที่ท่านมีความตั้งใจอย่างเต็มที่คือสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลง เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์ในการทำสังฆกรรม

ปี60 ท่านได้เริ่มสร้างพระอุโบสถขึ้น และท่านสร้างเสร็จภายใน3ปี
ปัจจุบันกำลังทำเรื่องขอรับพระราชทานวิสุคามสีมา

ขนาดของพระอุโบสถ
ขนาดกว้าง 9.5 เมตร ยาว 25 เมตร
ขนาดวิสุงคามสีมา
กว้าง 30 เมตร ยาว 48 เมตร เป็นเนื้อที่ 1440 ตารางเมตร

ข้อมูลโดยทนายเริงฤทธิ์ ชูเชิด

ด้านหน้าโบสถ์หลังใหม่ วัดหนองกรับ จ.ระยอง
ด้านหลังโบสถ์ วัดหนองกรับ จ.ระยอง
ด้านข้าง โบสถ์ วัดหนองกรับ จ.ระยอง
หลังคาที่งดงาม
ฟ้าโบสถ์ที่เด่นและสง่างาม
ซุ้มหน้าต่างทีสร้างได้งามมาก
กด Like กด Share เผยแพร่ศรัทธา พระอาจารย์เถ่ง

18 thoughts on “พระอุโบสถหลังใหม่ วัดหนองกรับ จ.ระยอง เสร็จภายในปี63 (สร้างเสร็จใน3ปี)”

  1. In the past, these types of services have been used largely by thrifty tourists looking for the cheapest place they can find in a particular city. Now, however, more and more business travelers and professionals are looking to WP Rentals for a unique and memorable experience. Jermaine Ira Pejsach

Comments are closed.