ปี๖๓ อ.เถ่ง วัดหนองกรับซื้อที่แปลงที่2 ราคา3ล้านบาท

อาจจะยังไม่มีใครทราบว่าในปี๒๕๖๓นี้ นอกจากที่พระครูปลัดเ Read More …

สร้างหอระฆังหลังใหม่ที่วัดหนองกรับเสร็จในปี๖๓

จากการที่หอระฆังของวัดหนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยองได้ชำร Read More …