ปริศนาธรรม งานพุทธศิลป์ “เหรียญชินบัญชร” หลวงพ่อเถ่ง ฐิตคุโณ

โดยคุณเริงฤทธิ์ ชูเชิด 094 2409791

ปริศนาธรรม ที่ศิลปินตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ “เหรียญชินบัญชร” พระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ

🗝

เหรียญพุทธศิลป์ ชินบัญชร มีองค์ประกอบขององค์พระรัตนตรัย (พระพุทธ|พระธรรม|พระสงฆ์) อันเป็นสิ่งมหามงคลกับชีวิตในการบูชาติดตัว ความสงบสุข ร่มเย็นเป็นสุข

🗝

พระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ เป็นพระผู้มีศีลจริยวัตรที่งดงาม และบริสุทธิ์ มีความเมตตาธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่นับถือ ของคณะศิษยานุศิษย์ บารมีท่านจะคุ้มครองผู้ที่คิดดี ทำดี

🗝

เหรียญที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูรพาจารย์ เทวดาแห่งวัดหนองกรับ ปกป้องคุ้มครองรักษา

🗝

เหรียญนี้เกิดจากการความรัก ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ของคณะศิษยานุศิษย์ ในการร่วมบุญ เสมือนลายกนกที่รัด เชื่อมต่อกัน ให้เกิดความสำเร็จ สวยงามภายในเหรียญ ที่เสมือนทุกคนมีความเสมอภาค มีคุณค่าเท่าเทียมกันทุกคน ในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน

🗝

คชสิงห์ (สิงหราชผสมคชสาร) เปรียบเสมือน บูชาเหรียญนี้แล้วจะส่งเสริมความมีพลังอำนาจ วาสนา บารมี ความยิ่งใหญ่ มั่งคั่งร่ำรวย มีความผาสุกในชีวิต

กด Like กด Share เผยแพร่ศรัทธา พระอาจารย์เถ่ง

11 thoughts on “ปริศนาธรรม งานพุทธศิลป์ “เหรียญชินบัญชร” หลวงพ่อเถ่ง ฐิตคุโณ”

  1. Еще совсем недавно основным заказчиком корпоративного обучения персонала были международные компании, в которых процесс развития персонала традиционно воспринимался как неотъемлемая составляющая маркетинговой стратегии. Сейчас важность проведения бизнес тренингов и семинаров окончательно осознали и собственники отечественных компаний, которые заинтересованы в развитии бизнеса и продвижении своих товаров и услуг.
    Найти хорошую обучающую компанию или тренинговый центр непросто, особенно при существующем разнообразии выбора тренинговых программ и курсов. Поэтому надо рекомендовать обучение там, где за качество тренинговых программ и работу преподавателя можно ручаться.
    Я рекомендую:
    https://vb.by/econom/kaleidoskop/Effektivnoe_obuchenie_dlya_vseh_sotrudnikov.html

Comments are closed.