รายการคุยข่าวเช้า ช่อง8 เสนอข่าว จีวรซับเหงื่อของหลวงพ่อเถ่งปรากฏรูปเทวดานางฟ้า

กด Like กด Share เผยแพร่ศรัทธา พระอาจารย์เถ่ง