วัดหนองกรับจัดเตรียมสถานที่ เพื่อพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์เจดีย์ 4ตค.63

ทางวัดจัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้า เพื่องานพิธีวางแผ่นศิลาฤ Read More …

ความคืบหน้าการสร้างศาลาชมรมศิษย์ อ.เถ่ง วัดหนองกรับ ปี63

อ.เถ่งท่านเมตตาสร้างศาลาไม้ไว้ให้เป็นศาลาชมรม ลักษณะการ Read More …