ปรากฏการณ์ศรัทธา เหรียญเสมา 5 รอบ พระอาจารย์เถ่ง

กลายเป็นปรากฏการณ์แห่งความศรัทธา ของการสั่งจองเหรียญ เสมา 5 รอบ ของพระอาจารย์เถ่ง ฐิตคุโณ สำหรับปี 2562 นี้ ไปแล้ว ซึ่งต้องบอกว่า ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของ ลูกศิษย์และ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่มีแด่พระอาจารย์เถ่ง Read More …