ประวัติวัดหนองกรับ

วัดหนองกรับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดระยอง สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัดหนองกรับ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2328 โดยพระอธิการคล้าย เจ้าอาวาสรูปแรก เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นในที่ดินที่ทายกทายิกาช่วยกันสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นในเนื้อที่ประมาร ๓ ไร่ ต่อ มาเมื่อ ปี พ.ศ. 2332 พระอภิการคล้าย และชาวบ้าน มีความเห็นพร้องกันว่า สถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดถาวรสืบไป เพราะว่ามีลำคลองใหญ่อยู่ใกล้วัดเป็นการสะดวกในการคมนาคมทางน้ำ นายม่อง นางซ้อน ประดับผล เป็นชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งมีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินของตนที่อยู่ติดกับวัดเพิ่มอีก ๓ ไร่เศษ ทำให้มีที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ในขณะนี้ ๖ ไร่เศษ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มีขึ้นตามลำดับ

ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2332 พระอภิการคล้าย และชาวบ้าน มีความเห็นพร้องกันว่า สถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดถาวรสืบไป เพราะว่ามีลำคลองใหญ่อยู่ใกล้วัดเป็นการสะดวกในการคมนาคมทางน้ำ นายม่อง นางซ้อน ประดับผล เป็นชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งมีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินของตนที่อยู่ติดกับวัดเพิ่มอีก ๓ ไร่เศษ ทำให้มีที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ในขณะนี้ ๖ ไร่เศษ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้มีขึ้นตามลำดับ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 พระอธิการอิ่ม เจ้าอาวาสลำดับที่ 8 ได้เริ่มก่อสร้างศาลาการเปรียญเป็นไม้ขึ้น 1 หลัง และในปี พ.ศ. 2473 ได้เกิดเพลิงไหม้วัด ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมากทำให้สิ่งก่อสร้างสำคัญๆ และหลักฐานต่างๆของวัดสูญสิ้นไปด้วยจวบจนถึงสมัย ครูเกลี้ยง ธมฺมถีโย เจ้าอาวาสลำดับที่ 9 ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมวัดที่ทรุดโทรมขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ.2495 ได้สร้างหอระฆังขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ได้สร้างอุโบสถขึ้นกับสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นหลายหลัง วัดหนองกรับ จึงได้เริ่มเจริญขึ้นมาอีกครั้ง ในสมัย พระครู เกลี้ยง ธมฺมถีโย เป็นลำดับๆ มาและท่านได้มรณภาพลง ในปี พ.ศ.2508 ทายกทายิกาได้ไปนิมนต์ พระสาคร มนุญโญจากวัดไร่ มาเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ 10 ซึ่งต่อมาท่านเป็นพระเกจิดัง ของเมืองระยอง มีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาหลวงพ่อเป็นจำนวนมากมายทำให้วัดหนองกรับ พัฒนาเจริญรุ่งเรือง จบจวนวาระสุดท้าย ท่านได้มรณะภาพ เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2556 สิริอายุได้ 75ปี

ต่อมาได้มีการแต่งตั้ง พระปลัดเถ่ง มาเป็นเจ้าอาวาสรูปใหม่ เข้ามาปกครองและพัฒนาวัด ในส่วนที่ยังไม่เสร็จ สืบถอดเจตนารมณ์ ของหลวงพ่อสาคร จวบจนปัจจุบัน

ทำเนียบเจ้าอาวาส

            ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดหนองกรับมีเจ้าอาวาสที่เคยดำรงตำแหน่งมาทั้งสิ้น 10 รูป ดังนี้

 1. พระอธิการคล้าย
 2. พระอธิการเต็ม
 3. พระอธิการรวม
 4. พระอธิการพุ่ม
 5. พระอธิการเลี้ยว
 6. พระอธิการจี๊ด
 7. พระอธิการคง
 8. พระอธิการอิ่ม อิสฺสโร
 9. พระครูเกลี้ยง ธมฺมถีโย
 10. พระครูมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร)
 11. พระปลัดเถ่ง

สถานที่ตั้ง

ตำบล หนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120